mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

когато имате
нужда от решения
в маркетинга

scroll down icon

     

 

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Маркетинговите комуникации са основното звено, подпомагащо маркетинговия микс, и по конкретно в частта му промотиране. Комуникацията с Вашата аудитория е ефективният начин да представите фирмата, да бъдете разбрани, да имате добра репутация, да градите своя имидж и да създадете най-добрите условия за своето развитие и печалба.

office gathering
Последни статии от блога

callendarВъпреки че календарите се използват повсеместно, те се купуват рядко. Това е така, защото хората ги очакват като рекламен подарък.

Продължава...

m research customerБолшинството бизнесмени в страната са на мнение, че познават своите клиенти до такава степен, че могат да ги назоват поименно и като крайно число, в смисъл че не съществуват други, а всички възможни вече са ясни и са техни.

Продължава...

surveys

Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Продължава...

target group„Съществува само една вярна дефиниция за целта на бизнеса – да създаде клиент.“
Питър Дракър

Продължава...

domainПонякога името на един сайт идва само, но в повече случаи, е добре да се обмисли много внимателно, за да „работи“.

Продължава...
всички статии
top