mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Директен маркетинг

Директен маркетинг ПДФ Печат Е-мейл

directmarketingДиректният маркетинг (съкратено ДМ) е форма на маркетинга, която се състои в изпращането на съобщения директно до потребителите, например по поща или e-mail, без посредничеството на медия.

Този начин на маркетингова комуникация с Вашата аудитория е персонален и специфичен. Друго важно достойнство, което притежава Директният маркетинг е, че може да бъде измерим.

Използването на Директен маркетинг е подходящо в случаите, когато искате да градите доверие с Вашата таргет група, да се обръщате лично към всеки един респондент, да правите емоционален маркетинг. Този канал на комуникация предполага възможност за прецизно сегментиране на Вашата целева група и да атакувате всеки един сегмент в най-подходящия момент, на най-подходящото място, с най-подходящото съобщение.

МАРККОММ за Вас:

  • Класически ДМ кампании 

  • ДМ кампании по e-mail


Още по темата:

 

Директната реклама като канал за комуникация

Директният маркетинг е измерим

Директният маркетинг - мода или необходимост

 
top