Петте М в рекламата помагат, когато трябва да се развива рекламата на компанията. Това означава, че се налага да се вземат решения по отношение на: мисия (Mission), послание (Message), медии (Media), пари (Money) и измерване (Measurement) на рекламата.

Мисия

Мисията на рекламата е да информира, убеждава, напомня или потвърждава решението за покупка.

Послание

Посланието трябва да предава отличителната ценност на марката в думи и образи.

Медии

Медиите (преса, радио, телевизия, билбордове, интернет) трябва да бъдат избирани според способността им рентабилно да достигат до целевата аудитория.

Пари

Рекламният бюджет се формира, като се оценяват решенията за обхват, честота и въздействие.

Измерване

Въпреки че измерване на комуникационното и/или продажбено въздействие на кампанията, понякога е трудно постижимо, особено при имиджовите реклами, рекламните кампании изискват все пак измерване преди началото и след края.