mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Реклама

Реклама ПДФ Печат Е-мейл

advertising

Рекламата е най-старата, добре позната, превърнала се в класика, форма на комуникация с аудиторията. Маркетингът е немислим без нея, защото рекламата е основно звено на маркетинговите комуникации.

Основната цел на рекламата е да генерира продажби на базата на максимална убедителност на посланията. Рекламата обикновено е ядрото, около което се формира комуникационния микс. Практическата формула за изграждане на визуализация и рекламна концепция за въздействие върху целевата група е AIDA.

Ако желаете да използвате рекламата като комуникационен канал, трябва да имате предвид възможностите, които предлага:

Реклама чрез медия (ATL реклама): радио, телевизия, преса, билбордове.

Реклама без посредничеството на медия (BTL реклама): печатна реклама (брошури, флаери, каталози и др.), промоции.

С оглед на изчерпателността, нека споменем и TTL рекламата, включваща ATL и BTL рекламата, като пресечната точка е промоционалната активност.

МАРККОММ за Вас:

 
top