Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Директната реклама като канал за комуникация

Директна реклама все по-често намира приложение като средство за въздействие върху целевата аудитория. Под директна реклама следва да се разбират онези рекламни комуникации, при които се установява пряк досег между рекламиращ и адресат, без посредничеството на какъвто и да било канал за масови комуникации.

Прочети още...

Как да изберем име на сайт

Понякога името на един сайт идва само, но в повече случаи, е добре да се обмисли много внимателно, за да „работи“.

Прочети още...

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

 

Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Прочети още...

Изгубени клиенти - как да се справим с това

Ако компанията ви губи клиенти, не стойте безучастни. Вземете бързо необходимите мерки, защото недоволният купувач се оплаква средно на единадесет души за неуспешната си покупка или услуга.

Прочети още...