Петте М в рекламата

Петте М в рекламата помагат, когато трябва да се развива рекламата на компанията. Това означава, че се налага да се вземат решения по отношение на: мисия (Mission), послание (Message), медии (Media), пари (Money) и измерване (Measurement) на рекламата.

Прочети още...

Годишен маркетингов план

Годишният маркетингов план на компанията е краткосрочен план. Този план се нарича още тактически. Годишният маркетингов план притежава най-важната характеристика – конкретност. Включва дейностите, които са предназначени за най-ниските нива на управление на фирмата.  Съдържанието му сочи текущата производствена дейност, рекламната политика и т.н.

Прочети още...

Незаменимата предметна реклама

Предметната реклама винаги е била работещо средство в бизнес отношенията. Освен изразяваща отношение към адресатите, тя е чудесно средство за популяризиране на бранда на компанията.

Прочети още...