mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Тест за рекламно послание (по Котлър)

Тест за рекламно послание (по Котлър)

r poslanieПосланието в рекламата трябва да предава отличителната ценност на марката в думи и образи. Всяко послание трябва да бъде тествано пред целева аудитория с помощта на шест въпроса (според Филип Котлър):

 

1. Какво е основното послание, което получавате от тази реклама?

2. Какво мислите, че рекламодателят иска да знаете, да повярвате или направите?

3. Каква е вероятността тази реклама да Ви повлияе да извършите търсеното действие?

4. Кое работи добре в рекламата и кое зле?

5. Как рекламата Ви кара да се чувствате?

6. Къде, според Вас, е най-подходящото място на това послание – къде е най-вероятно да го забележите и да му обърнете внимание?

 

 

 

 
top