mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Базата данни в маркетинга

Базата данни в маркетинга

data baseМаркетинговата база данни е важен инструмент в работата на всеки маркетингов специалист. Доказателство за незаменимостта й дава Директният маркетинг, който не би могъл да се осъществи без нея.

Маркетинговата база данни позволява селектирането на таргет група (целева група), към която ще бъде насочена кампанията, както и прецизното й сегментиране.

За да изпълнява ролята си, маркетинговата база данни трябва да е добре поддържана. Тя трябва непрекъснато да се обогатява и валидира. Това означава да се включват нови акаунти, да се коригират или добавят данни към вече съществуващите.

Разполагайки с безценна информация, която съдържа данни за клиентите като техните имена, адреси, занимания, хобита, за отговорите им, покупките и т.н.,  маркетинговият специалист е в състояние да сегментира и профилира  целевата група за всеки отделен продукт или оферта.

Маркетинговата база данни позволява да се подхожда индивидуално към всеки сегмент в рамките на една кампания, без това да се отрази на цялостния, предварително зададен бюджет.

Доказано е, че колкото по-високо е качеството на базата данни, толкова по-голям е ефектът от една маркетингова кампания. Дори най-добрата оферта или привлекателен мейлинг пакет, когато не са адресирани към точния получател, губи всякаква стойност и ефект. 

 
top