mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Аудитория - речник

Аудитория - речник

Аудитория - група от хора, предварително подбрана по определени критерии, към която е насочена дадена маркетингова стратегия, дейност, реклама и др.

 
top