Социален маркетинг

Социалният маркетинг не е маркетинг в социалните мрежи, както често погрешно се тълкува напоследък. Той е особен вид маркетинг, който започва да се появява през 60-те години на 20 в.

Прочети още...

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

 
Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум,  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Прочети още...

Стратегия и тактика в маркетинговото планиране

Маркетинговите планове на компаниите покриват различни времеви периоди. Сроковете на действие на съотвения план зависи от отрасъла, от вида на фирмата, от конкретните цели,  задачи и проблеми.

Прочети още...