Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Дълбочинното интервю в маркетинговите изследвания

Весела Балева,
МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации
Дълбочинното интервю е качествен метод за събиране на данни в маркетинговите изследвания. Известно е още като свободно или неструктурирано интервю.

Прочети още...

Маркетинг и маркетингови комуникации

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

Маркетинговите комуникации представляват функция на маркетинга в рамките на пазара. Традиционно те се свързват с четирите П (Р) и на маркетинговия микс: Product - продукт, Price - цена, Place - място, Promotion – промоция. Основната цел на маркетинговата комуникация е да се достигне до определена аудитория, за да повлияе на нейното поведение като информира, убеждава, напомня.

Прочети още...

Предимства и недостатъци на външната реклама


Външната реклама (outdoor advertising) е най-старият канал за комуникация, използван преди пет хиляди години от древните египтяни и гърци. Фактът, че и днес продължава да се прилага, е красноречиво доказателство за неговата ефективност и ефикасност.

Прочети още...

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

 

Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Прочети още...