mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Блог

Маркетинг и маркетингови комуникации

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

Маркетинговите комуникации представляват функция на маркетинга в рамките на пазара. Традиционно те се свързват с четирите П (Р) и на маркетинговия микс: Product - продукт, Price - цена, Place - място, Promotion – промоция. Основната цел на маркетинговата комуникация е да се достигне до определена аудитория, за да повлияе на нейното поведение като информира, убеждава, напомня.

още...
 
Дълбочинното интервю в маркетинговите изследвания

Весела Балева,
МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

pic1Дълбочинното интервю е качествен метод за събиране на данни в маркетинговите изследвания. Известно е още като свободно или неструктурирано интервю.

още...
 
Директният маркетинг е измерим

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

DM izmerim

Едно от основните предимства на Директният маркетинг е, че е изключително прецизно насочен.

още...
 
4-те”Р” в политическия маркетинг

Весела Балева,
МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

 PMarketingСъвременната политика не би била това, което е, без мощната подкрепа на политическия маркетинг. Политическият маркетинг и класическият (икономически) маркетинг имат много общо. Приличат си по това, че използват идентични или близки понятия, категории, формули.  

още...
 
Директният маркетинг – мода или необходимост

Весела Балева,
МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

emailДиректният маркетинг позволява да достигнете индивидуално до потребителите, които сте избрали. Можете да насочите посланието си например като предложите решение, което удовлетворява във висока степен специалните нужди на набелязаната група хора (таргет). Така установявате директни взаимоотношения с потенциални клиенти. А създадените по този начин връзки можете да подхранвате и развивате.

още...
 
Интегрирани маркетингови комуникации

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

Всяка организация има комуникационни нужди. Комуникацията с Вашата аудитория е ефективният начин да представите фирмата, да бъдете разбрани, да имате добра репутация, да градите своя имидж и да създадете най-добрите условия за своето развитие и печалба. 

още...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 4 от 4
top