Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Класификационна система на Международната асоциация на рекламните агенции (I. A. A. A.)


 1. Печатни средства за разпространение
       1.1. Директна реклама
          1.1.1. Адресна реклама
          1.1.2. Безадресна (лична) реклама
          1.1.3. Други форми и средсва на директната реклама (листовки, дипляни, каталози и т.н.)
 
       1.2.Пресреклама
          1.2.1. Реклама във вестник
               1.2.1.1.  Централен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)
               1.2.1.2.  Местен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)
          1.2.2. Реклама в списания
               1.2.2.1.  Списания с общо предназначение
               1.2.2.2.  Специализирани списания
               1.2.2.2.1. Отраслови професионални
               1.2.2.2.2. Отраслови промишлени
               1.2.2.2.3. Стопанскоотраслови (на отраслови асоциации)
               1.2.2.2.4. Делови с общ характер
               1.2.2.2.5. Селскостопански
2. Реклама чрез електронно-разпръсквателни средства
       2.1.Радиореклама
          2.1.1. По националната мрежа
          2.1.2. Чрез отделна станция
       2.2.Телевизионна реклама
          2.2.1. Телевизионни записи и диапозитиви
          2.2.2. Студийни предавания
          2.2.3. Извънстудийни (директни) предавания
       2.3. Кабелна телевизия, аудиовизия и други форми
3. Външна и транспортна реклама
       3.1.Външна реклама
          3.1.1 Плакатни панели
          3.1.2 Рисувана реклама (щитове, пана, калкани и др.)
          3.1.3. Светлинни надписи и изображения
          3.1.4. Други видове външна реклама
       3.2. Транспортна реклама
          3.2.1. Външно разположени (върху средството) реклама
          3.2.2. Авиореклама
          3.2.3. Реклама по гари, спирки и др.
4. Реклама на мястото на продажбата
        4.1. Витрини
        4.2. Външномагазинна информация (знаци, фирми и др.)
        4.3. Рекламни материали и реквизит
        4.4. Други средства
5. Изложби
        5.1. Изложбени мероприятия
            5.1.1. Световни изложения
            5.1.2. Подтоянни изложби
            5.1.3. Стационарни изложби и изложби – базари
            5.1.4. Подвижни изложби
         5.2. Търговски музеи и фермени музеи
         5.3. Информационни центрове, търговско - рекламни служби и бюра
         5.4. Информации, дегустации, модни ревюта
6. Рекламни филми и кинореклама
         6.1. Рекламни филми
             6.1.1. Кратки филми за стоки и услуги
             6.1.2. Рекламни филми по двадесет минути
             6.1.3. Пропагандно – рекламни филми
          6.2. Учебни и други специални филми
          6.3. Други видове кинореклама
7. Рекламно – насърчителни средства
           7.1. Рекламни мостри и образци
           7.2. Календари
              7.2.1. Стенни календари
              7.2.2. Календар – бележници, текстери , картички
              7.2.3. Календари за бюра и др.
            7.3. Рекламни сувенири
            7.4. Рекламни подаръци, премии, бонове
8. Рекламни опаковки, амбалаж
            8.1. Рекламен амбалаж и опаковки
            8.2. Етикети
            8.3. Рекламна амбалажна хартия, пликове и др.
9. Справочни издания
            9.1. Реклама в телефонни и адресни указатели
            9.2. Реклама и справочници с професионално предназначение
            9.3. ЖП, автобусни и самолетни разписания, пътеводители и др.
            9.4. Реклама в програми за спектакли
            9.5. Карт – менюта, листи и др.
10. Други рекламни средства

Пресата като рекламен канал


МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации
Пресата се използва от много компании като основно средство за реклама, защото предлага голямо разнообразие във формата и съдържанието на посланието. Основното достойнство на пресата като рекламен канал е, че тя е по-евтина в сравнение с рекламата в другите медии, дава възможности за гъвкавост (според предвидения рекламен бюджет).

Прочети още...

Интернет като рекламен канал


МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации
Интернет като рекламен канал се налага все по-осезаемо. Достъпен е заради ниските цени и е особено подходящ за въвеждаща реклама.

Прочети още...

Ефективност и ефикасност на рекламата


МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации
Рекламата е един от петте основни инструмента, които фирмите използват за насочване на комуникациите към желаните купувачи и аудитория. За да е работеща, рекламата трябва да е едновременно ефективна и ефикасна.

Прочети още...