Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

списание Палитра стил - PalitraStyle.com

В деня на Вяра, Надежда, Любов и София, 17 септември 2018 г., за първи път отвори врати “Червено” – школа за личностно развитие и комуникативни умения.

Школата бе открита със слово от доц. д-р Красимира Кръстанова, декан на Философско – историческия факултет на Пловдивския университет.

Директорът на “Червено” Весела Балева приветства всички гости и разказа за идеята за създаването на школата:
“Червено” е отговор на процесите, които текат в обществото ни от години. Това е нашата позиция срещу непознаването и незачитането на нравствените норми и ценности, посредствеността, псевдоизкуството и кича.

Целта на школата е да развива в учениците социални и комуникативни умения, интелект, личностни качества. Тук ще изграждаме личности. Съзнавам голямата отговорност, че ще работим с най-фината и ценна субстанция – душата. Ще вложим цялата си енергия, мъдрост и любов, за да направим душите красиви.

“Червено” е замислено като културно пространство. Тук ще се учи и говори за култура – като изкуство, като поведение. Учениците ще се учат да общуват. Ще разговаряме за значими нравствени категории: чест, достойнство, свобода, дълг. Ще разсъждаваме върху благодарността, молбата, извинението. Учениците ще учат как да слушат и възприемат класическата музика, изобразителното изкуство, литературата. Ще ни гостуват изтъкнати личности, които ще бъдат пример за подражание.

За по-големите ученици школата предлага два модула на обучение. В модул Социални и комуникативни умения – ще научат как да се държат в обществото, как да общуват, как да слушат, как да вникват в чутото, как да изграждат трайни взаимоотношения. Модул Презентационни умения  ще ги научи как да показват себе си, идеите си, как да изготвят и представят презентация.

Ще работим в малки групи – до 12 човека, модела на фокус групите. Това е най-добрият формат за общуване между участниците, изразяване на мнение, сблъсък на идеи, отстояване на позиция.”

Тържеството завърши с коктейл.