Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Заради новите разпоредби, с които трябва да се съобразим, Образователен център ЧЕРВЕНО преминава на онлайн обучение. От 29.10.2020 г. срещите ни с учениците ще бъдат в електронна среда.

С въвеждането на онлайн обучение Образователен център ЧЕРВЕНО разширява възможностите за включване на ученици от страната и чужбина.

Желаещите да се включат в обученията на ЧЕРВЕНО в онлайн среда могат да го направят като заявят предварително своето участие на тел. 0885 826 438.

Програмите, по които се обучават учениците в ЧЕРВЕНО, са авторски (уникални) и са разработени в съответствие с възрастовите особености на обучаващите се и добрите педагогически и психологически практики.

ДОБРОДЕТЕЛИ за ученици в начален курс 1- 4 клас

СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ за ученици в среден курс 5 - 7 клас

Soft skills