Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Червено се включва в Европейската седмица за обществено здраве със събитие на 17.05.2019 по темата "Ментално здраве" с дискусия за Агресията и психичното здраве. Наличието на добро психично здраве, както и физическото здраве дава възможност на младите хора да се справят с предизвикателствата на юношеството и да улеснят прехода им в зряла възраст.

С учениците ще бъдат дискутирани следните въпроси:

Какво е агресията?

Как да се справим с агресията?

Как да реагираме, ако сме жертви или свидетели на агресивно поведение?

Как да развиваме своята емоционална интелигентност?

Европейската асоциация за обществено здраве или EUPHA е организация, обединяваща обществени здравни сдружения и институти в Европа. EUPHA е основана през 1992 г. от 15 членове (12 страни). EUPHA вече има 86 члена от 47 страни.
 
EUPHA е международна, мултидисциплинарна и научна организация, която обединява около 19 000 експерти в областта на общественото здравеопазване за професионален обмен и сътрудничество в цяла Европа. Насърчаваме мултидисциплинарен подход към общественото здраве.

Визията на организацията е в подобряване на здравето и благосъстоянието и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването за всички европейци.

EUPHA работи в партньорство с европейски и международни междуправителствени и неправителствени организации, както и с националните институти и организации, които са в съответствие с ценностите и ангажимента на EUPHA за подобряване на настоящото и бъдещото здраве в Европа.