1. Печатни средства за разпространение
       1.1. Директна реклама
          1.1.1. Адресна реклама
          1.1.2. Безадресна (лична) реклама
          1.1.3. Други форми и средства на директната реклама (листовки, дипляни, каталози и т.н.)

       1.2.Пресреклама
          1.2.1. Реклама във вестник
               1.2.1.1.  Централен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)
               1.2.1.2.  Местен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)
          1.2.2. Реклама в списания
               1.2.2.1.  Списания с общо предназначение
               1.2.2.2.  Специализирани списания
               1.2.2.2.1. Отраслови професионални
               1.2.2.2.2. Отраслови промишлени
               1.2.2.2.3. Стопанскоотраслови (на отраслови асоциации)
               1.2.2.2.4. Делови с общ характер
               1.2.2.2.5. Селскостопански
2. Реклама чрез електронно-разпръсквателни средства
       2.1.Радиореклама
          2.1.1. По националната мрежа
          2.1.2. Чрез отделна станция
       2.2.Телевизионна реклама
          2.2.1. Телевизионни записи и диапозитиви
          2.2.2. Студийни предавания
          2.2.3. Извънстудийни (директни) предавания
       2.3. Кабелна телевизия, аудиовизия и други форми
3. Външна и транспортна реклама
       3.1.Външна реклама
          3.1.1 Плакатни панели
          3.1.2 Рисувана реклама (щитове, пана, калкани и др.)
          3.1.3. Светлинни надписи и изображения
          3.1.4. Други видове външна реклама
       3.2. Транспортна реклама
          3.2.1. Външно разположени (върху средството) реклама
          3.2.2. Авиореклама
          3.2.3. Реклама по гари, спирки и др.
4. Реклама на мястото на продажбата
        4.1. Витрини
        4.2. Външномагазинна информация (знаци, фирми и др.)
        4.3. Рекламни материали и реквизит
        4.4. Други средства
5. Изложби
        5.1. Изложбени мероприятия
            5.1.1. Световни изложения
            5.1.2. Подтоянни изложби
            5.1.3. Стационарни изложби и изложби – базари
            5.1.4. Подвижни изложби
         5.2. Търговски музеи и фермени музеи
         5.3. Информационни центрове, търговско - рекламни служби и бюра
         5.4. Информации, дегустации, модни ревюта
6. Рекламни филми и кинореклама
         6.1. Рекламни филми
             6.1.1. Кратки филми за стоки и услуги
             6.1.2. Рекламни филми по двадесет минути
             6.1.3. Пропагандно – рекламни филми
          6.2. Учебни и други специални филми
          6.3. Други видове кинореклама
7. Рекламно – насърчителни средства
           7.1. Рекламни мостри и образци
           7.2. Календари
              7.2.1. Стенни календари
              7.2.2. Календар – бележници, текстери , картички
              7.2.3. Календари за бюра и др.
            7.3. Рекламни сувенири
            7.4. Рекламни подаръци, премии, бонове
8. Рекламни опаковки, амбалаж
            8.1. Рекламен амбалаж и опаковки
            8.2. Етикети
            8.3. Рекламна амбалажна хартия, пликове и др.
9. Справочни издания
            9.1. Реклама в телефонни и адресни указатели
            9.2. Реклама и справочници с професионално предназначение
            9.3. ЖП, автобусни и самолетни разписания, пътеводители и др.
            9.4. Реклама в програми за спектакли
            9.5. Карт – менюта, листи и др.
10. Други рекламни средства