Нахапаната ябълка на „Епъл“, мидата на „Шел“ , възелът на „Тойота,“ червеният цвят на Кока Кола – все отчетливи неща в съзнанието на всеки от нас, които не можем да сбъркаме.  А това означава, че маркетинговите отдели на тези  компании са си свършили работата, и то качествено.

Един от най-важните принципи в съвременния маркетинг е диференциацията.  Това означава да бъдеш различен в съзнанието на клиента. Диференциация може да се постигне по много начини – чрез продукт, обслужване, персонал, имидж.
Всяка компания може да избира как и какво да диференцира спрямо индивидуалното си положение и обкръжаващата среда. Базата за доброто позициониране на пазара обаче си остава фирмената идентификация, която гради голяма част от фирмения имидж.

Фирмената идентификация се състои от елементи, които представляват рекламни константи. Тяхната роля е да идентифицират компанията и да подпомагат отграничаването на продуктите й от продуктите на конкурентите. В същото време рекламните константи са носители на определена стимулираща информация, която възбужда асоциации, представи, очаквания, създавайки емоционален фон за благоприятно възприемане от потребителите. Така те влияят върху решението за покупка, а това означава, че фирмената идентификация е важна за продажбите и пазарния дял на компанията.

Елементите на фирмената идентификация са неизменен компонент от маркетинга и маркетинговите комуникации. Те участват във всяка комуникационна дейност чрез всяко комуникационно средство на фирмата, като по този начин подсилват въздействието му.
Основните компоненти на фирмената идетификация са: име на компанията, лого, слоган (девиз), търговска марка, фирмен цвят, запазен шрифт, фирмени бланки, визитки, фирмен сайт, отличително оформление на транспортните средства на фирмата и др.

Макар второстепенни от гледна точка на основното предназначение на компанията – да създава определени продукти и услуги, които да задоволяват потребностите на потребителите, елементите на фирмената идентификация са изключително важни за имиджа на компанията. Много често, дори по отделно, те представляват „визитката“ на фирмата. Затова е съвсем основателно инвестирането на средства в разработката им. Възвръщаемостта е гарантирана!