Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Директният маркетинг позволява да достигнете индивидуално до потребителите, които сте избрали. Можете да насочите посланието си например като предложите решение, което удовлетворява във висока степен специалните нужди на набелязаната група хора (таргет). Така установявате директни взаимоотношения с потенциални клиенти. А създадените по този начин връзки можете да подхранвате и развивате.

Който и инструмент да изберете – писма, факсове, електронна поща, телефон – директният маркетинг има предимството, че е интерактивен: можете да вземете инициативата за контакт с набелязаната личност и да й дадете възможност да отговори.

Директният маркетинг също така е и възможно най-гъвкав: вие избирате времето на кампанията и подбирате вида и броя на контактите (сегментиране на таргета). Можете да достигнете до всички фирми в дадена промишленост или да предпочетете някаква малка, специфична група от вашите клиенти.

Всички тези възможности водят до едно решително и важно предимство: благодарение на ниската себестойност на единица контакт, директният маркетинг осигурява:

  • отлична възвръщаемост на вашите комуникационни кампании
  • дълготраен ефект върху познаването на продукта и намерението за покупка на по-късен етап
  • засилване имиджа на марката
  • засилване предпочитанията към компанията