Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates


 
Едно от основните предимства на Директният маркетинг е, че е изключително прецизно насочен.

Ако е трудно да се прецени какъв процент от целевата аудитория ще прочете публикуваната във вестника реклама или колко слушатели ще чуят рекламата по радиото, то кампанията, в която е застъпен Директния маркетинг гарантира, че посланието ще стигне до желания адресат. От тук произлиза и една от най-важните характеристики на Директният маркетинг, че той е измерим.

Използвайки Директен маркетинг вие имате възможност да детайлно да планирате всичко – от избора на вашето послание до бюджета. Не представлява проблем да измерите ефективността на вашата кампания, защото имате информация за точния брой на адресати, за финансовите параметри на кампанията и за получената обратна връзка (ако е била планирана такава).