Болшинството бизнесмени в страната са на мнение, че познават своите клиенти до такава степен, че могат да ги назоват поименно и като крайно число, в смисъл че не съществуват други, а всички възможни вече са ясни и са техни.

На пръв поглед това звучи логично, що се отнася до малкия български пазар: има фирми, създадени да обслужват точно една компания; съществуват и такива със специфичен продукт, от чиято нужда имат, например, точно десет индустриални производителя.

Но повечето фирми имат поле за развитие точно по отношение на нови клиенти. Дори да познават в детайли своите настоящи клиенти, ако искат да развиват бизнеса си, те трябва да търсят нови, които в последствие да направят лоялни и постоянни.

В помощ на маркетинговия мениджмънт идва един широко известен, но не толкова използван маркетингов инструмент, а именно маркетинговото проучване. Широко известен, защото всеки специалист в областта на маркетинга го е изучавал в университета и не толкова използван поради недоверието от страна на безнесмените в този метод, както и поради факта, че има малко професионалисти, които могат да го проведат според академичните изисквания, което от своя страна да даде гаранция за достоверност на получените резултати.

Ползите от провеждането на едно маркетингово изследване могат да бъдат големи за мениджмънта на дадена компания. Получените данни могат да насочат управлението в различна посока, да коригират маркетинговия план, да открият нова ниша на пазара, да посочат нови канали за комуникация и пр.

Методът на маркетинговите изследвания не е сред най-евтините, но си струва да вложиш пари, вместо да си играеш на „проба-грешка“, което би коствало много повече във финансово измерение.