Изготвяне на цялостни стратегии за планиране, управление и реализиране на събития

Идентифициране на подходящи медии за отразяване на събития

Фотозаснемане и изработка на видео продукция

Изготвяне на прессъобщения и отразяване на събития