Ако компанията ви губи клиенти, не стойте безучастни. Вземете бързо необходимите мерки, защото недоволният купувач се оплаква средно на единадесет души за неуспешната си покупка или услуга.

Калкулирайте

Започнете със следната калкулация за да видите ясно положението:

Основни клиенти в началото на избрания период (например в началото на годината)

% изгубени клиенти до момента

Средни продажби на един клиент

Общо пропуснати (изгубени) продажби

Печалба на компанията

Изгубена печалба на компанията в резултат на изгубените клиенти

Анализирайте причините за загубата на клиенти

Трябва да анализирате причините за настъпилото разочарование и оттегляне на клиентите. Обикновено има потребители, които са отпаднали от целевия пазар по обективни причини: напуснали са страната, бебето им е пораснало и вече не нуждаят от адаптирано мляко и пр. Работете с останалите, които са се отказали от вас поради лошо качество на продукта или услугата, лошо обслужване, високи цени др.  Опитайте се да ги групирате  и помислете възможностите на компанията да се справи с тези предизвикателства.

Най-успешните подходи за справяне със загубата на клиенти

За да сведат до минимум разочарованите клиенти и да се неутрализират възникналите у тях негативни реакции, компаниите използват различни методи. Ето най-успешните сред тях:

Канал за комуникация 24/7

Създайте безплатна гореща линия. Тя може да бъде чрез телефон, поща, имейл, скайп, вайбър и пр. Идеята е тя да е постоянно на разположение на клиентите.

Бърза връзка с клиента

Колкото по-бързо отговорите на недоволния клиент, толкова по-бързо се отстранява недоволството му и всички негативни последици от това.

Клиентът винаги има право

Проявете разбиране, демонстрирайте искрена съпричастност и поемете отговорност за решаването на проблема.

Важна статистика от Филип Котлър

Около 34% от клиентите със сериозни оплаквания и 54% от тези с по-дребни такива биха купили отново от същата компания, ако оплакването им е взето под внимание. Ако компанията е реагирала своевременно, процентът нараства съответно на 52% за сериозни оплаквания и 95% за незначителни оплаквания.