mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Маркетингови комуникации

Маркетингови комуникации ПДФ Печат Е-мейл

markcommМаркетинговите комуникации са основното звено, подпомагащо маркетинговия микс, и по конкретно в частта му промотиране. Комуникацията с Вашата аудитория е ефективният начин да представите фирмата, да бъдете разбрани, да имате добра репутация, да градите своя имидж и да създадете най-добрите условия за своето развитие  и печалба.

Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на маркетинговите комуникации позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът.

Интегрираните маркетингови комуникации включват PR, on-line PR, Директен маркетинг, Събитиен маркетинг, Реклама, промоции, лични продажби и др. Комуникационните програми обединяват тези форми в различни комбинации и ги подчиняват на единна логика, съобразена с конкретен продукт, ситуация и аудитория. Т. е. те са неразривно свързани с маркетинговия микс, като старателно координират и взаимно съгласуват неговите елементи.

Ако желаете да обгърнете Вашите настоящи и бъдещи клиенти в последователна, напълно интегрирана мрежа от комуникации, която методично да ги тласка към покупка на Вашите продукти или услуги, доверете се на интегрираните маркетингови комуникации.

МАРККОММ за Вас:

 

Още по темата:

Класификационна система на Международната асоциация на рекламните агенции (I. A. A. A.)

Статия: Интегрирани маркетингови комуникации

Статия: Фирмена идентификация

Статия: Маркетинг и маркетингови комуникации

Ориентация към клиента

 

 

 

 

 

 

 

 
top