mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Класификационна система на Международната асоциация на рекламните агенции (I. A. A. A.)

Класификационна система на Международната асоциация на рекламните агенции (I. A. A. A.) ПДФ Печат Е-мейл

klasifikacia1. Печатни средства за разпространение

1.1. Директна реклама

1.1.1.        Адресна реклама

1.1.2.        Безадресна (лична) реклама

1.1.3.        Други форми и средсва на директната реклама (листовки, дипляни, каталози и т.н.)

 

1.2.      Пресреклама 

1.2.1.        Реклама във вестник

1.2.1.1.  Централен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)

1.2.1.2.  Местен печат (ежедневен, седмичен, останали издания)

1.2.2.        Реклама в списания

1.2.2.1.  Списания с общо предназначение

1.2.2.2.  Специализирани списания

1.2.2.2.1.         Отраслови професионални

1.2.2.2.2.         Отраслови промишлени

1.2.2.2.3.         Стопанскоотраслови (на отраслови асоциации)

1.2.2.2.4.         Делови с общ характер

1.2.2.2.5.         Селскостопански

2. Реклама чрез електронно-разпръсквателни средства

2.1.      Радиореклама

    2.1.1.        По националната мрежа

    2.1.2.        Чрез отделна станция

2.2.      Телевизионна реклама

    2.2.1.        Телевизионни записи и диапозитиви

    2.2.2.        Студийни предавания

    2.2.3.        Извънстудийни (директни) предавания

2.3.      Кабелна телевизия, аудиовизия и други форми

3. Външна и транспортна реклама

3.1.      Външна реклама

3.1.1 Плакатни панели

3.1.2 Рисувана реклама (щитове, пана, калкани и др.)

3.1.3. Светлинни надписи и изображения

3.1.4. Други видове външна реклама

3.2. Транспортна реклама

3.2.1. Външно разположени (върху средството) реклама

3.2.2. Авиореклама

3.2.3. Реклама по гари, спирки и др.

4. Реклама на мястото на продажбата

        4.1. Витрини

        4.2. Външномагазинна информация (знаци, фирми и др.)

        4.3. Рекламни материали и реквизит

        4.4. Други средства

5. Изложби

        5.1. Изложбени мероприятия

            5.1.1. Световни изложения

 5.1.2. Подтоянни изложби

5.1.3. Стационарни изложби и изложби – базари

5.1.4. Подвижни изложби

              5.2. Търговски музеи и фермени музеи

              5.3. Информационни центрове, търговско - рекламни служби и бюра

              5.4. Информации, дегустации, модни ревюта

6. Рекламни филми и кинореклама

              6.1. Рекламни филми

                          6.1.1. Кратки филми за стоки и услуги

                          6.1.2. Рекламни филми по двадесет минути

                          6.1.3. Пропагандно – рекламни филми

              6.2. Учебни и други специални филми

              6.3. Други видове кинореклама

7. Рекламно – насърчителни средства

               7.1. Рекламни мостри и образци

               7.2. Календари

                           7.2.1. Стенни календари

                            7.2.2. Календар – бележници, текстери , картички

                            7.2.3. Календари за бюра и др.

                7.3. Рекламни сувенири

                7.4. Рекламни подаръци, премии, бонове

8. Рекламни опаковки, амбалаж

                8.1. Рекламен амбалаж и опаковки

                8.2. Етикети

                8.3. Рекламна амбалажна хартия, пликове и др.

9. Справочни издания

                9.1. Реклама в телефонни и адресни указатели

                9.2. Реклама и справочници с професионално предназначение

                9.3. ЖП, автобусни и самолетни разписания, пътеводители и др.

                9.4. Реклама в програми за спектакли

                9.5. Карт – менюта, листи и др.

10. Други рекламни средства

 
top