mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Маркетингови стратегии

Маркетингови стратегии ПДФ Печат Е-мейл

m strategyМаркетинговата стратегия е визията на компанията за желаната посока на развитие. Тя най-общо определя конкретните пазари, към които да се насочат усилията, както и конкурентните предимства, които следва да бъдат развити и използвани.

МАРККОММ за Вас:

  • Формулиране на ясни цели и фокус в съответствие с фирмената стратегия 

  • Пазарен анализ  - мястото на Вашата компания на пазара

  • Пазарен анализ на Вашата конкуренция

  • Откриване на възможностите и определяне на Вашите конкурентни предимства

  • Определяне на целевите групи клиенти

  • Определяне на ценовата политика

  • Разработване на маркетинговия микс в конкретен маркетингов план и маркетингови програми

 

 

 
top