mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Маркетингови планове

Маркетингови планове ПДФ Печат Е-мейл

m planМаркетинговият план е израз на маркетинговата стратегия. Той сочи пътя на действие за осъществяването на поставените цели.

МАРККОММ за Вас:

  • Ситуационен анализ – проучване на макрофакторите и участниците (компанията, конкурентите, дистрибуторите и доставчиците) в съответната среда. SWOT анализ 

  • Формулиране на цели и задачи. График за постигането им

  • Изготвяне на стратегия за най-ефективния начин на действие за постигане на целите

  • Тактики – детайлизиране на стратегията по отношение на маркетинговия микс (4Р) и на бъдещите действия.

  • Бюджетиране

  • Контрол

 

Още по темата:

Гъвкавост на медия стратегията

 
top