mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Аутсорсинг - речник

Аутсорсинг - речник ПДФ Печат Е-мейл

Аутсорсинг от английски outsourcing (Outside Resource Using), означава ползване на външни ресурси. Аутсорсингът се състои в поверяването (изнасянето) на дадена функция или отдел на външен изпълнител. Много компании използват аутсорсинга на маркетингов отдел, маркетингови комуникации - PR, on-line PR, Директен маркетинг, Събитиен маркетинг, Реклама, Промоции, маркетингови изследвания, уебдизайн др.

 
top