Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
  • 1
  • 2
  • 3

Добре дошли!

МАРККОММ е агенция, специализирана в областта на маркетинга и предлага професионално обслужване в сферата на маркетинг мениджмънт, маркетингови комуникации, политически маркетинг, маркетингови и социологически изследвания

Маркетингови изследвания

            

Маркетинговите изследвания са незаменим инструмент в управлението на всяка организация. Те могат да бъдат полезни при формулиране на маркетинговата стратегия,  при модифициране на маркетинговата тактика, както и при реализирането на маркетинговите цели, да коригират маркетинговия план, да открият нова ниша на пазара, да посочат нови канали за комуникация и пр.
Всяко маркетингово проучване се състои основно в събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни.

МАРККОММ за Вас:

Тестване на продуктови концепции
Продуктови тестове/Вкусови тестове
Тестване на опаковки
Пазарни тестове
Идентифициране на потенциалните целеви групи
Оценка на потенциала на целевите групи
Изследване на потребителската удовлетвореност
Изследване на потребителската лоялност
Изследване на удовлетвореността сред служителите
Предварителни тестове на рекламни концепции
Измерване на рекламната ефективност

 
Методи, които МАРККОММ използва:

Качествени методи:
Групови дискусии (фокус група)
Дълбочинно интервю
Количествени методи
Структурирани персонални интервюта
Структурирани наблюдения
Тестове за употреба
Интервюта по телефона
Структурирани анкети
Анкети по интернет
Вторични анализи на данни (кабинетни изследвания)

Интегрирани маркетингови комуникации

Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на маркетинговите комуникации позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът. Интегрираните маркетингови комуникации включват връзки с обществеността (PR), online PR, директен маркетинг, събитиен маркетинг, реклама, промоции, лични продажби и др.

  • Реклама
  • PR
  • Онлайн PR
  • Директен маркетинг
  • Събитиен маркетинг
image Реклама

Реклама

МАРККОММ

за Вас:

Консултиране
Изготвяне на стратегия и план за рекламни дейности, организация, реализация и контрол
Дизайн на рекламни материали
Текстове и рекламни послания

Прочети още
image PR

Връзки с обществеността

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на ефективни PR кампании
Публикации в медиите
Новини
Мероприятия
Пресконференции

Прочети още
image Онлайн PR

online PR

МАРККОММ

за Вас:

Online репутация - създаване, развитие и поддържане
Създаване, поддържане и актуализиране на профили в социалните мрежи
Уебсайтове - поддържане и оптимизация

Прочети още
image Директен маркетинг

Директен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Класически ДМ кампании
ДМ кампании по e-mail

Прочети още
image Събитиен маркетинг

Събитиен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на изложби, семинари, тематични партита, корпоративни събития и др.
Концепция на събитието: идея, сценарий, бюджет
Маркетинг на събитието: планиране, организация, медийно отразяване, реклама, PR, on-line PR

Прочети още