Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

В началото на септември 2018 г. в Пловдив МАРККОММ - Агенция за маркетинг и комуникации открива школа за личностно развитие и комуникативни умения –“Червено”.
В школата се предлага обучение на ученици от начален курс 1- 4 клас среден курс 5 - 7 клас и  горен курс 8 - 12 клас.

Идеята на обучението е да  покаже на подрастващите, че  не виртуалният свят, от който са обсебени, а реалният свят е истински важният и, че в него има много интересни,  красиви и стойностни неща, а междуличностното общуване може да носи удовлетворение. Обучавайки се в “Червено” учениците ще развиват социални и комуникативни учения и ще усъвършенстват личностното си развитие.

Учебната програма за по-малките  ученици включва дидактични игри и запознаване с културни достижения на човечеството – непреходната класическа музика, изобразителното изкуство, литературата. Обучението е така структурирано, че да стимулира интелигентността на децата, да възпитава социални и комуникативни умения и по този начин децата да градят обща култура и да трупат знания.

За по-големите ученици школата предлага обучение с практическа насоченост в два модула - Социални и комуникативни умения и Презентационни умения. Знанията, които ще придобият в “Червено” ще им бъдат полезни в училище и сред това. В първия модул Социални и комуникативни умения ще научат как да се държат в обществото, да взаимодействат с другите пълноценно, да умеят да слушат, да вникват в чутото, да се изразяват, да създават трайни взаимоотношения.  От втория модул Презентационни умения ще се научат да показват себе си, идеите си, способностите си, да говорят пред аудитория.

Моделът на обучение е в групи до 12 човека. В зависимост от избрания план на обучение посещения са веднъж или два пъти седмично по един астрономически час на занятие в интервала 16-19 часа (за ученици от начален и среден курс), а за обучението на учениците от горен курс занятията са в продължение на един месец за всеки модул, веднъж седмично в рамките на два астрономически часа.
 

“Червено” – школа за личностно развитие и комуникативни умения се намира в сградата на и е Кепитъл сити център, бул. Христо Ботев“ №49, ателие 9. Входът е точно откъм булеварда.

Телефонът за контакт и записвания е 0885 826 438. Повече информация за школата може да се намери във Facebook https://www.facebook.com/school.red/ и на www.markcomm.org


Програма за ученици в начален курс 1- 4 клас
Програма за ученици в среден курс 5 - 7 клас
Програма за ученици в горен курс 8 - 12 клас