Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Ars longa, vita brevis (Животът е кратък, изкуството вечно). За пореден път се убеждаваме в истинността на тази фраза с откриването на постоянната музейна експозиция "Анастас" в памет на талантливия художник Анастас Константинов.

Събитието се състоя на 27 май 2019 г., в Стария град на Пловдив.

Подредената експозиция, която гостите видяха,  не е в хронологичен порядък, а по-скоро следва темите, които Анастас е изследвал в творчеството си и които са го вълнували. В основата – не само фактологично, но и символично (творбите са изложени в най-ниското подземно ниво на галерията), стоят фрагменти от закритата от комунистическия режим изложба от 1986 г., която се явява първата концептуална изложба по онова време.

Успоредно с това по време на събитието се представяха и документални кадри от лични интервюта на Анастас, засягащи начина на изграждане и философията на творчеството му.

Галерията ще продължи да бъде средище за специални културни и частни събития, програми за изкуство, запазвайки своя необикновен дух – символ на интелектуалния подвиг и житейска отдаденост на твореца Анастас Константинов.  Ще се правят експлузивни събития и образователни програми с приоритет към децата, защото Анастас ги обичаше и вярваше в тяхното бъдеще.

Отделни посетители и организирани групи ще могат да разглеждат комплекса с предварително заявено посещение на тел. 032/628061 или на 0898618782.