Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Аудитория - група от хора, предварително подбрана по определени критерии, към която е насочена дадена маркетингова стратегия, дейност, реклама и др.