Външната реклама (outdoor advertising) включва билбордове, метрото, транспортни средства, автобусни спирки, по пътищата, детски площадки, паркове, стадиони,  летища и др. Като средство е сред често използваните в рекламата.

Значението  е много голямо в гъсто населени места (с голям трафик) като при разпространяване на реклами в градската мрежа се получава практически пълно обхващане на населението и многократност на контакта. Добре планирана външна реклама има оптимално въздействие, ако се съчетава периода на рекламиране, цялостния комуникационен микс в момента на планирането, интересните дизайнерски хрумвания за представяне на продукта и позиционирането на различните средства за външна реклама.

Ефективността на външната реклама зависи от подбора на мястото за рекламиране, посоката на движение и броя на минувачите, видимостта за пешеходците и пътниците в превозните средства, осветлението през нощта, цялостната заобикаляща среда. Външната реклама трябва да е лаконична, ясна, с кратки текстове и прецизна изработка.