mobile navigation menu icon
PR ПДФ Печат Е-мейл

PRВръзките с обществеността (съкратено на англ. PR) е форма на управление на комуникацията на организацията с нейната публика. Те са неизменна част от маркетинга и маркетинговите комуникации.

Принципите на бизнеса изискват диалог, разбирателство и поддържане на добри отношения и доверие. Всичко това е в сферата на връзките с обществеността. Възможностите на PR са големи. Едно от най-ценните му предимства е, че позволява по-точно таргетиране и сегментиране на аудиторията и по този начин осигурява по-голяма ефективност на разходите.

Ако искате да въздействате върху Вашата таргет група, то Ви е необходима добре създадена стратегия с цялостно планиране и прецизна организация.

МАРККОММ за Вас:

  • Организиране на ефективни PR кампании 

  • Публикации

  • Новини

  • Мероприятия, пресконференции

 


 

 


 
top