Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

"Е, за децата имало и други стойностни занимания, освен мобилните телефони. Изненадана съм от техния интерес към изкуството и културата и участието им в дискусионните разговори по въпросите как да гледаме изложба, да слушаме класическа музика, или какъв е етикета на хранене и обличане." - проф. д-р Емилия Константинова

Под ръководството на педагог в Червено учениците обсъждат и разсъждават върху морални ценности, слушат класическа музика, разглеждат произведения на изобразителното изкуство, четат литература, разговарят, изразяват мнения, чувства и емоции.

Информацията е съобразена с възрастовите особености, поднася се поднася атрактиво и завладяващо. Учениците развиват емоционална си интелигентност и интелектуалните си заложби.

  • Работим в оптимални групи до 12 човека
  • Срещаме се в приятна обстановка, в центъра на Пловдив

Организация на обучението:

4 занятия на месец (веднъж седмично,  1 астрономически час)
8 занятия на месец (два пъти седмично, 1 астрономически час на занятие)Занятията се провеждат в диапазона 16:00-19:00 ч., от понеделник до петък

Адрес: гр. Пловдив, Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ № 49, ателие 9

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/


Интелектуални занимания за ученици в начален курс 1- 4 клас

Soft skills за ученици