Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

В ЧЕРВЕНО учениците развиват своя интелектуален потенциал и комуникативни умения. Те се учат как да взаимодействат с другите лице в лице, как да управляват емоциите си.

Чрез дискусии по теми като: Аз и моят свят (чувства, емоции, стремежи), Аз и другите (семейство, приятели, съученици и пр.), поднесени чрез психологически подходи и дидактични игри тийнейджърите се стимулират да разговарят, изразяват мнения, отстояват позиции.

В резултат учениците подобряват самооценката си, развиват лидерски умения и умения за разрешаване на конфликти.

В същото време нивата на тревожност и стрес чувствително падат, намалява неприемливото поведение, академичните резултати в училище се подобряват.

Организация на обучението:

  • Работим в оптимални групи до 12 човека
  • Срещаме се в приятна обстановка, в центъра на Пловдив

4 занятия на месец (веднъж седмично,  1 астрономически час)
8 занятия на месец (два пъти седмично, 1 астрономически час на занятие)

Занятията се провеждат в диапазона 16:00-19:00 ч., от понеделник до петък

Адрес: гр. Пловдив, Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ № 49, ателие 9

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/


Програма ДОБРОДЕТЕЛИ за ученици в начален курс 1- 4 клас

Soft skills за ученици