Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

В Червено за учениците от среден и горен курс предлагаме soft skills курсове (т. нар. меки умения). Целта им е да направят участниците по-успешни в училище и извън него.

Курс СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

Ежедневно влизаме в комуникация с много хора по различен начин – на живо, по телефона, по имейл. Но правим ли го както трябва, успяваме ли да се представим на ниво, да избегнем недоразуменията и конфликтите, да постигнем целите си?

Курсът е за всички, които искат да бъдат разбрани по-добре, да преодолеят недоразуменията в разговорите с другите и да постигнат убедително общуване, независимо от различията помежду хората.

В края на курса участниците ще знаят:

 • основните принципи и правила за междуличностна комуникация - вербална и невербална (да взаимодействат с другите пълноценно, да слушат и вникват в чутото, да се изразяват, да създават трайни взаимоотношения)
 • как да създават добро първо впечатление
 • как да говорят по телефона
 • как да общуват в мрежата - нетикет (имейл, социални мрежи)

Курс ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Да бъдеш забелязван, да изпъкваш на фона на останалите, да правиш добро впечатление -  са все способности, които които помагат за доброто самочувствие и за успешната реализация на човек.

Курсъте за всички, които искат да усвоят уменията да показват себе си, идеите си, способностите си

В края на курса участниците ще знаят:

 • как да показват себе си, идеите си, способностите си
 • да изготвят и представят презентация (анализ на аудиторията, определяне на цел и съдържание, избор и подбор на материали, съдържание и основни акценти, изработване на презентация на PowerPoint)
 • как да създадат впечатляващо CV
 • как да напишат мотивационно писмо

Организация на обучението:

 • Участниците са до 12 човека
 • Лектор и водещ - специалист маркетинг и комуникации
 • Сертификат за успешно завършен курс
 • Такса обучение
 • Фактура за участие

Цена и условия за участие:

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след  регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ (в поле Съобщение, моля посочете данни за проформа фактура)

Адрес: гр. Пловдив, Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ № 49, ателие 9

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/

Програма "ДОБРОДЕТЕЛИ" за ученици в начален курс 1- 4 клас

Програма "СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ" за ученици в среден курс 5 - 7 клас

Курс Етикет и стил

Курс Етикет и хранене