Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

https://www.plovdiv24.bg

В модерния мултифункционален комплекс “Кепитъл сити център" отваря врати “Червено" – школа за личностно развитие и комуникативни умения.

Обучението в школата е насочено към учениците от начален (1-4 клас), среден (5-7 клас) и горен курс (8-12 клас). Целта е да се развива интелектуалния потенциал на подрастващите, социалните и комуникативни им умения, да се градят интелигентност и ценни личностни качества, да се трупат култура и знания.

“Модерните технологии са превзели живота ни. Учениците все повече време пребивават във виртуалния свят, посредством смартфони, таблети, компютри и в резултат на това губят представа за реалността, социалните им сетива закърняват, не могат да общуват. Забързаният ритъм на живота отнема от родителите времето за реална комуникация с децата. В училище претовареното учебно съдържание не предполага преподаването на най-важните уроци – как да бъдем хора, как да живеем пълноценно заедно. В отговор на всичко това създадохме школата"– каза директорът Весела Балева.

В “Червено" търсят нови подходи към подрастващите и адаптират старите, за да има ефект образователния процес. Усилията са насочени основно към това: учениците да се изградят като личности. Задълбочаването на познанията по култура на поведение, етикет и протокол ще ги направи по-приспособими и няколко стъпки по-успеваеми от околните.

Телефонът за контакт и записвания е 0885 826 438. Повече информация за школата може да се намери във Facebook на https://www.facebook.com/school.red/ и на www.markcomm.org