Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

http://www.banker.bg/

В модерния мултифункционален комплекс “Кепитъл сити център" в Пловдив отваря врати “Червено" – школа за личностно развитие и комуникативни умения. Обучението в школата е насочено към учениците от начален (1-4 клас), среден (5-7 клас) и горен курс (8-12 клас). Целта е да се развива интелектуалния потенциал на подрастващите, социалните и комуникативни им умения, да се градят интелигентност и ценни личностни качества, да се трупат култура и знания. Повече информация може да намерите на страницата във Фейсбук. 

"Напоследък в медийното пространство се появиха проучвания на психолози, които сочат, че на децата в предучилищна възраст им липсват социални умения. С колегите се замислихме как стоят нещата сред учениците. Решихме да направим собствено емпирично изследване. Резултатите от него посочиха, че днешните подрастващи са поставени в нездрава зависимост от модерните технологии (смартфони, компютри, таблети), в резултат на което социалните им сетива закърняват, неуверено участват в реална комуникация, не умеят да се изразяват, трудно контролират  емоциите си, липсват им добри примери за подражание, не познават значими нравствени категории като чест, достойнство, дълг и пр. Разбира се за всичко това не са виновни само модерните технологии. Забързаният ритъм на живота отнема от родителите времето за реална комуникация с децата. Претовареното учебно съдържание в училище не предполага преподаването на най-важните уроци – как да бъдем хора, как да живеем заедно, как да променяме света към по-добро. Така възникна решението да създадем школа за личностно развитие и комуникативни умения, защото искаме да помогнем на родителите и децата, на обществото, каза директорът Весела Балева.

В “Червено" търсят нови подходи към подрастващите и адаптират старите, за да има ефект образователния процес. Усилията са насочени основно към това: учениците да се изградят като личности.