mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Интегрирани маркетингови комуникации

Интегрирани маркетингови комуникации ПДФ Печат Е-мейл

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

Всяка организация има комуникационни нужди. Комуникацията с Вашата аудитория е ефективният начин да представите фирмата, да бъдете разбрани, да имате добра репутация, да градите своя имидж и да създадете най-добрите условия за своето развитие и печалба. 

image 1Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на комуникациите позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът.

 

Интегрираните маркетингови комуникации включват PR, on-line PR, Директен маркетинг, Събитиен маркетинг, Реклама, промоции, лични продажби и др. Комуникационните програми обединяват тези форми в различни комбинации и ги подчиняват на единна логика, съобразена с конкретен продукт, ситуация и аудитория. Т. е. те са неразривно свързани с маркетинговия микс, като старателно координират и взаимно съгласуват неговите елементи.

 

Ако желаете да обгърнете Вашите настоящи и бъдещи клиенти в последователна, напълно интегрирана мрежа от комуникации, която методично да ги тласка към покупка на Вашите продукти или услуги, доверете се на интегрираните маркетингови комуникации

 

 


 

 

 
top